Biuro Inżynierskie
Anna Gontarz-Bagińska
Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa
tel. 58 522-94-34
biuro@biagb.pl
 

Oferta

Projekty budynków i budowli w zakresie branż
 • architektura
 • konstrukcja
 • drogi i place
 • sieci i instalacje sanitarne
 • wentylacja, klimatyzacja
 • sieci i instalacje elektryczne oraz słaboprądowe
Projekty technologiczne
 • bloków żywienia
 • obiektów służby zdrowia
 • przedszkola, szkoły
 • placówki naukowe
Opracowania dla obiektów zabytkowych
 • inwentaryzacja z oceną stanu technicznego
 • badania konserwatorskie
 • projekty rewitalizacji
 • projekty remontów z przebudową
 • projekty zabezpieczenia obiektów
 • badania architektoniczne
 • ekspertyzy konstrukcyjne, architektoniczne i urbanistyczne
Opracowania energetyczne
 • audyty
 • świadectwa
 • charakterystyka energetyczna
Opracowania z zakresu ochrony środowiska
 • wnioski o decyzje środowiskowe
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • inwentaryzacje dendrologiczne
 • operaty wodno-prawne
Projekty zieleni
 • inwentaryzacje zieleni
 • projekty nasadzeń
 • rewitalizacja zabytkowych kompeksów zieleni
Opracowania uzupełniające w zamówieniach publicznych
 • kosztorysy inwestorskie
 • przedmiary
 • specyfikacje techniczne
 • programy funkcjonalno-użytkowe