Biuro Inżynierskie
Anna Gontarz-Bagińska
Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa
tel. 58 522-94-34
biuro@biagb.pl
 

Realizacje

Boiska, urządzenia i obiekty sportowe

Adaptacja boiska typowego w Sobieszewie

Adaptacja boiska typowego w Świbnie

Projekt boiska typowego - projekt typowy dla miasta Gdańska

Projekt remontu boisk szkolnych Gdańsk, ul. Wodnika 57

Projekt remontu boiska szkolnego Gdańsk, ul. Kartuska

Adaptacja projektu typowego "orlik" dla budowy boisk na terenie SP nr 77 w Gdańsku

Projekt boisk i ogrodzenia dla Gimnazjum nr 5 przy ul. Konopnickiej w Olsztynie

Projekt boisk przy ul. Grzegorzewskiej w Olsztynie

Projekt boisk ze sztuczną nawierzchnią dla SP nr 18, ul. Żytnia w Olsztynie

Remont nawierzchni sportowych oraz ogrodzenia dla OKRL w Gdańsku

Remont sali gimnastycznej w ZSEH przy ul. Paderewskiego w Olsztynie

Stare Babice - projekt boiska i zaplecza socjalnego

Budownictwo mieszkalne wielorodzinne

Budynek komunalny w Pieńkowie

Budynek przy ul. Wolskiego w Bartoszycach

Projekt przebudowy budynku wielorodzinnego w Tczewie

Przebudowa klatki schodowej w budynku wielorodzinnym w Gdyni

Budynek mieszkalny w Bartoszycach

Budynek wielorodzinny ITBS ZGL Sp. z o.o. Iława

Odbudowa budynku dworu w Kozłowie

Projekt budynku wielorodzinnego i koncepcja osiedla w Bartoszycach przy ul. Pieniężnego

Remont budynku wielorodzinnego w Jachowie

Remont budynku wielorodzinnego w Olsztynie przy ul. Ratuszowej 11

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.Wolskiego w Bartoszycach

Budownictwo socjalne i opieki społecznej

Projekt budynku socjalnego w Lidzbarku Warmińskim

Projekt budynku socjalnego w Słupsku

Dom dla bezdomnych w Bartoszycach

DPS Olsztyn, ul. Wańkowicza

Projekt budowy lokali socjalnych przy ul. Towarowej w Olsztynie

Projekt budynku mieszkalnego w Chynowie

Projekt przebudowy hotelu na lokale mieszkalne socjalne w Gdyni przy ul. Żeglarzy 7

Projekt przebudowy poddasza na cele mieszkalne budynku Pogotowia Opiekuńczego w Szczecinie

Projekt przebudowy ZPO w Toruniu

Projekt remontu DPS dla Małych Dzieci przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie

2 budynki socjalne w Pieńkowie

Przebudowa istniejacego budynku na budynek socjalny w Parkoszewie

Obiekty naukowo-badawcze

Modernizacja budynku laboratorium w Laskach

Pracownia Badania Bezpieczeństwa Żywności w Skierniewicach

Projekt budynku chłodni la ISiK w Skierniewicach

Pszczelarska Pracownia Sezonowa w Puławach

Uniejów - Dom pracy twórczej

Obiekty pod ochroną konserwatorską

Projekt konserwacji murów miejskich w Malborku i zewnętrznego muzeum fortyfikacji miejskich

Projekt remontu Bramy Nizinnej w Gdańsku

Projekt remontu i termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach

Projekt rewitalizacji Starego Miasta w Bartoszycach

Projekt przebudowy Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu

Projekt przeniesienia Bab Pruskich w Bartoszycach

Projekt remontu kamienicy w Bartoszycach

Projet rozbiórki kamienicy w Bartoszycach przy ul. Kętrzyńskiej

Remont zabytkowej elewacji byłego kościoła ewnagelickiego

Projekt rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Czarnolesie

Adaptacja pomieszczeń Ratusza na potrzeby Biura Interesanta w Olsztynie

COP Olsztyn, ul. Jagielońska

Projekt fontanny na rynku w Biskupcu

Projekt remontu budynku SP nr 1 w Szczecinku

Projekt remontu dachu i przebudowy kotłowni w Ratuszu w Olsztynie

Projekt rozbudowy i przebudowy Ratusza w Szczecinku

Słupsk - projekt SCOPiES oraz rozbudowa Teatru Rondo

Projekt przebudowy budynku kolejowego na biurowiec w Tczewie

zagospodarowanie terenu rzut parteru przekrój podłużny elewacja podłużna wizualizacja rewitalizacji

Projekt przebudowy zabytkowych kamienic na Muzeum Archidiecezji Warmińskiej

Projekt remontu elewacji dworu i kaplicy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Projekt rewitalizacji budynku Sali widowiskowej w Świdwinie

Projekt remontu przedproży kamienic przy ul. Św. Ducha w Elblągu

Remont dachu zabytkowej Warzelni soli w Ciechocinku

Remont odcinka tężni solankowych w Ciechocinku

Remont zabytkowego magazynu soli w Ciechocinku

Rewitalizacja zabytkowego parku w Rzeszowie

Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Malborku

Remont i zmiana sposobu użytkowania kamienicy mieszkalnej na usługi przy ul.Mazurska 17 w Bartroszycach

Remont podcienia domu w Kleciu

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Reszlu

Rewitalizacja Starego Miasta w Działdowie

Obiekty produkcyjne i przemysłowe

Budynek hali sprzedaży

Projekt hali przeładunkowej odpadów komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Wolinie

Projekt hali sortowni odpadów z zapleczem socjalnym - Wolin

Projekt zmiany sposobu użytkowania na hurtownię mebli

Siedziba firmy POKO-AL Kamień

ZLiBK Olsztyn

Remont dachu zabytkowej Warzelni soli w Ciechocinku

Remont odcinka tężni solankowych w Ciechocinku

Remont zabytkowego magazynu soli w Ciechocinku

Służba zdrowia

Projekt likwidacji barier architektonicznych w Przychodni Nowy Chełm

Projekt modernizacji przychodni przy ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie

Projekt modernizacji przychodni w Bartoszycach

Przychodnia ul. Łokietka Słupsk

Szkolnictwo wraz z blokami żywienia

Projekt placu zabaw przy szkole podstawowej nr 84

Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Spycimierzu

Projekt windy osobowej SOSW w Żukowie

Przebudowa bloku żywienia w Przedszkolu nr 4 w Gdyni

Koronowo - rozbudowa szkoły

Projekt przebudowy Przedszkola nr 35 w Gdyni

Projekt remontu i ocieplenia elewacji budynku SP nr 7 w Olsztynie

Termomodernizacja przedszkola w Bartoszycach

Budynki użyteczności publicznej i obiekty kultury

Projekt dostosowania pomieszczeń lokalu na potrzeby siedziby Agencji Rozwoju Gdyni

Projekt przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie

Projekt termomodernizacji budynku Urzędu miejskiego w Szubinie

Projekt rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Czarnolesie

Słupsk - projekt SCOPiES oraz rozbudowa Teatru Rondo

GCWP Gdynia

Słupsk - Podwórko kulturalne

Żuławskie Centrum Kultury i Sportu Cedry Wielkie

Projekt przebudowy budynku kolejowego na biurowiec w Tczewie

zagospodarowanie terenu rzut parteru przekrój podłużny elewacja podłużna wizualizacja rewitalizacji

Projekt przebudowy zabytkowych kamienic na Muzeum Archidiecezji Warmińskiej

Projekt remontu elewacji dworu i kaplicy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Projekt rewitalizacji budynku Sali widowiskowej w Świdwinie

Zagospodarowanie terenów publicznych

Projekt poprawy stanu i infastruktury Parku Miejskiego w Sztumie

Projekt promenady na wydmie i duktu leśnego w Jarosławcu

Projekt rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Sztumie

Projekt ścieżki przyrodniczej w Darłówku Zachodnim

przebudowa ul.Nad łyną w Bartoszycach

Projekt przebudowy parkingu przy Urzędzie Miejskim w Szubinie

Projekt Targowiska Miejskiego w Uniejowie

Projekt zagospodarowania pasa nadmorskiego w Gdańsku

Koncepcja zagospodarowania osiedla 650-lecia w Bartoszycach

Projekt zagospodarowania pl. Orła Białego w Szczecinie

Projekt zagospodarowania Jaru Wilanowska w Gdańsku

Projekt zagospodarowania terenu wokół Jeziorka Miejskiego w Nidzicy

Rewitalizacja zabytkowego parku w Rzeszowie

Turystyczne zagospodarowanie terenu w Trzebieży gm. Police

Miejsce rekreacyjne w Kętrzynie

Miejsce rekreacyjne w Reszlu

Punkt widokowy w Malborku

Remont mola w Płocku

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Sztumie

Rewitalizacja plaży z budową pomostów w Wąsoszu

Zejście na plażę w Chłapowie

Zejście na plażę w Jantarze

Wieża widokowa w Przytarni

Budownictwo wodne i hydrotechniczne

Projekt pływającej przystani kajakarskiej w Łowiczu

Projekt pomostów pływających w Trzebieży gm.Police

Projekt przebudowy upustu wody ze zbiornika wodnego w Nidzicy

Projekt przebudowy zbiornika wodnego w Nidzicy

Projekt remontu mola w Gdańsku-Brzeźnie

Projekt stałych pomostów na Jeziorku miejskim w Nidzicy

Mosty w Drawieńskim Parku Narodowym

Regulacja rzeki Sajny na terenie Parku Miejskiego w Reszlu

Rewitalizacja plaży z budową pomostów w Wąsoszu

Zejście na plażę w Chłapowie

Zejście na plażę w Jantarze

Badanie i ekspertyzy zabytków

Badania architektoniczne i konsewatorskie budynku gospodarczego w Czerwińsku nad Wisłą

Badania architektoniczne i konserwatorskie klasztoru w Strzegocinie

Badania architektoniczne Ratusza Miejskiego w Malborku

Ścieżki Rowerowe

Ścieżka rowerowa Kętrzyn-Barciany 12,8km

Ścieżka rowerowa Kętrzyn-Parcz 10,8km